Trang 1/5

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

“Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy trò mình cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta khi không tìm thấy đôi giày thế nào nhé!”, hành động mà cậu sinh viên định làm là:

Hành động trêu đùa của những người bạn thân thiết với nhau.
Hành động lấy người khác ra làm trò đùa để mua vui.
Hành động dũng cảm.
Hành động thiếu tôn trọng thầy giáo.