Thử sức với 5 câu hỏi của đích 1 triệu bảng Anh trong gameshow 'Ai là triệu phú'

Thử sức với 5 câu hỏi của đích 1 triệu bảng Anh trong gameshow 'Ai là triệu phú'