Trang 1/10

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

Dưới bàn tay khéo léo của Đông Chiêu cục đất sét đã biến thành vật gì? 


cái nồi
cái bình
cái chén