Trang 1/10

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

Tòa nhà tôn giáo này ở đâu?

Nhà thờ Saint Basil, Matx-cơ-va, Nga
Nhà thờ Hồi giáo, Beirut, Lebanon
Nhà thờ Duomo, Florence, Ý